Het VvE reservefonds

Timo de Jong | 6 Okt, 2022

Wilt u uw VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die met u meedenkt op alle fronten? Dan bent u bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres. 

Het reservefonds vve.jpg

Alles wat je moet weten over het VvE reservefonds

Het kopen van een nieuwe woning is altijd een grote stap in uw leven. Wellicht bent u nu al eigenaar van een woning, of misschien is het zelfs uw eerste koopwoning. Hoe dan ook, in beide gevallen kunt u te maken krijgen met de Vereniging van Eigenaars. OPTIMO Beheer is uw betrouwbare VvE partner. Wij ontzorgen u door het VvE beheer op ons te nemen zodat u zorgeloos kunt genieten van uw nieuwe woning! Een belangrijke zaak die geregeld moet worden binnen de VvE is het reservefonds. Wat het VvE reservefonds precies is, vertellen we u graag in deze blog!

Wat zijn taken van de VvE?

Officieel is nergens vastgesteld welke exacte taken voor de Vereniging van Eigenaars zijn, dit verschilt dus enorm per VvE. De VvE bepaalt zelf welke taken ze uitvoeren binnen het VvE beheer. Over het algemeen is de VvE verantwoordelijk voor het administratief, financieel, technische en bestuurlijk beheer. Bovendien is de VvE betrokken bij het oplossen van problemen binnen het wooncomplex, denk hierbij aan klein of zelfs groot onderhoud. Dit soort, al dan niet onvoorziene, kosten moeten natuurlijk gedekt worden. Hier komt het VvE reservefonds aan te pas.

Klein en groot onderhoud

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er in het appartementencomplex iets stuk gaat. Elk gebouw vraagt om een zekere mate van onderhoud, of dat nou klein of groot is. Het is belangrijk dat de zaken binnen gemeenschappelijke ruimtes naar behoren functioneren, zoals de leidingen, de lift of de deuren. In de akte van splitsing staat vastgesteld voor welk soort onderhoud de VvE verantwoordelijk is en wie hierover beslissingen mag maken.

 Bij klein onderhoud kunt u denken aan makkelijk uitvoerbare klusjes die weinig kosten met zich meebrengen, zoals het vervangen van een kapotte deurdranger. Groot onderhoud vraagt daarentegen veel meer werk en dus ook kosten. Onder groot onderhoud van het gebouw zou bijvoorbeeld groot schilderwerk of werk aan leidingen vallen. De kosten die gemaakt worden bij dit soort onvoorziene toekomstige uitgaven worden gedekt met het VvE reservefonds.

Samen zorgen de leden van de VvE ervoor dat er voldoende geld in het VvE reservefonds is zodat kosten altijd gedekt kunnen worden.

Wat is het VvE reservefonds?

De appartementseigenaren binnen het wooncomplex leveren een bijdrage voor het reservefonds van de VvE. Elke VvE is al sinds 2005 wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Het reservefonds hoort op een aparte bankrekening op naam van de VvE te staan. Samen zorgen de leden van de VvE ervoor dat er voldoende geld in het VvE reservefonds is zodat kosten altijd gedekt kunnen worden. Vaak wordt dit gedaan op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 

De minimale hoogte van het VvE reservefonds is sinds 1 januari 2018 officieel vastgesteld in de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars. De minimale jaarlijkse reservering wordt bepaald uit het MJOP of op basis van 0,5% van de herbouwwaarde van het wooncomplex.

Uitzonderingen op de regel

In sommige gevallen kan het voorkomen dat bovenstaande niet van toepassing is. Er zijn dus, zoals vrijwel altijd, uitzonderingen op de regel. In het geval van het reservefonds zijn deze uitzonderingen vaak van toepassing op kleinere VvE’s. Zo wordt voorkomen dat zij onnodig belast worden met hoog oplopende kosten. Appartementseigenaren kunnen ervoor kiezen om akkoord te gaan met een bankgarantie. De bijdrage voor het onderhoud worden in dit geval door de bank op de rekening van de VvE gestort en later verhaalt op de appartementseigenaren. Ook hoeven de eigenaren geen bijdrage te leveren aan het VvE reservefonds wanneer 80% van de appartementseigenaren hiervan afzien. Op het moment dat er onderhoud plaatsvindt, moeten zij dit per keer betalen.

Het VvE reservefondsen aankoop van een appartement

Bij het kopen van een appartement in een wooncomplex krijgt u te maken met het reservefonds van de VvE. De vorige bewoners hebben gedurende de tijd dat zij in de woning hebben gewoond, uiteraard een bijdrage gedaan voor het reservefonds van de VvE. De notaris zal bij overdracht documenten opvragen bij de VvE beheerder of het bestuur van de VvE waarin het aandeel in het reservefonds van de vorige bewoners terug te vinden is. Als koper zult u de overdrachtsbelasting moeten betalen over de koopprijs van het appartement. Vervolgens zal dit bedrag verminderd worden met het aandeel van de vorige eigenaren in het reservefonds.

Een gezonde VvE

Er zijn een aantal redenen waarom het van belang is dat het VvE reservefonds een bepaalde hoogte heeft. Natuurlijk moeten de kosten van onderhoud en andere onvoorziene zaken gedekt kunnen worden. Daarnaast is achterstallig onderhoud is nooit goed en kunnen onopgeloste problemen alleen maar erger worden. Ook zorgt een gezonde VvE met een mooi reservefonds ervoor dat de waarde van uw appartement hoog blijft. Een VvE zonder reserve is geen gezonde VvE.

VvE Reservefonds

VvE beheer uitbesteden bij OPTIMO Beheer

We hopen dat we u via dit blogartikel een stuk wijzer hebben gemaakt over het reservefonds van de VvE. Toch kunnen we ons voorstellen dat er een heleboel zaken zijn die geregeld moeten worden waar u eigenlijk geen tijd voor heeft. Geen probleem! OPTIMO Beheer is uw  professionele VvE partner. Wij nemen gedeeltelijk of volledig VvE beheer op ons en zorgen ervoor dat u met plezier in uw appartement woont! OPTIMO Beheer denkt op alle fronten met u mee en staan altijd voor u klaar. Wilt u uw VvE beheer uitbesteden? Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

VvE uitbesteden bij OPTIMO Beheer

Wilt u uw VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die met u meedenkt op alle fronten? Dan bent u bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres. Wij zorgen en ontzorgen u op alle gebieden binnen VvE en staan altijd voor u klaar.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Veelgestelde vragen VvE

Om alles overzichtelijk te maken hebben we onze meest gestelde vragen hieronder beantwoordt.

Elke VvE is verplicht om een reservefonds te hebben. Echter, er gelden twee uitzonderingen, deze zijn meestal alleen van toepassing op kleinere VvE’s.

Een meerjaren onderhoudsplan (afgekort: MJOP) is een langetermijnplan voor het uitvoeren van (noodzakelijk) onderhoud aan uw wooncomplex. Denk hierbij aan groot onderhoud zoals werk aan leidingen, onderhoud aan het dak of het schilderen van de buitenmuren.

Een akte van splitsing is een officieel document opgesteld door de notaris. In dit document staat welke onderdelen van het gebouw privé en welke gemeenschappelijk zijn. Ook staat in de splitsingsakte vastgesteld voor welk soort onderhoud de VvE verantwoordelijk is en wie hierover beslissingen mag maken.

Nee, huurders hebben geen beslissingsbevoegdheid.

Graag helpen wij u

Vraag direct vrijblijvend een offerte aan

We nemen binnen één dag contact met u op.