MJOP opstellen

Timo de Jong | 07 Mei, 2023

Wil je het VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres.

MJOP laten opstellen? Hoe werkt het? Alles dat je moet weten!​

MJOP opstellen? Hoe werkt het? Alles dat je moet weten!

Een MJOP opstellen is een belangrijk proces. Een goed MJOP draagt namelijk bij aan de woonkwaliteit en veiligheid van jouw appartementencomplex, en zorgt voor het behoud van de waarde van gemeenschappelijke delen. Maar hoe doe je dat, een MJOP opstellen? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Ik leg het je uit in deze blog. .

Wat is een MJOP?

Een MJOP, voluit Meerjarenonderhoudsplan, is een document dat wordt opgesteld door de Vereniging van Eigenaars, of VvE. Het document beschrijft een plan over welke onderhoudswerkzaamheden er in de komende jaren aan het gebouw moeten worden uitgevoerd, en wat de kosten hiervan zullen zijn. Bij het opstellen van het MJOP wordt er gekeken naar de staat van de gemeenschappelijke delen en welk onderhoud er nodig is om deze in goede staat te houden.

Er zijn drie goede redenen waarom een MJOP opstellen belangrijk is:

  • Ten eerste is het MJOP een belangrijk instrument voor het waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid van het gebouw op de lange termijn.
  • Ten tweede heeft het invloed op de waarde van uw appartement.
  • Ten derde is een MJOP opstellen is bij sommige VvE’s verplicht.
 
 

Het plan wordt meestal opgesteld voor een periode van 20 jaar. Dit kan echter variëren, afhankelijk van het gebouw en de situatie. Het is goed om te onthouden dat een MJOP geen vast plan is en dat het jaarlijks moet worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. Zo kan er bijvoorbeeld extra onderhoud nodig zijn als er sprake is van achterstallig onderhoud of bij plotselinge stormschade.

Het MJOP moet worden vastgesteld door de Vergadering van Eigenaars. Het moet worden vastgesteld met een gekwalificeerder meerderheid van stemmen, wat betekend dat de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een besluit goed te keuren. 


Wil je meer lezen over wat een MJOP is, en wat er allemaal in staat? Bekijk dan deze blog en bekijk een MJOP voorbeeld!

Waarom moet je een MJOP opstellen?

Een bouwkundige kan je helpen bij het opstellen van het MJOP en kan je adviseren over de technische aspecten, de financiële haalbaarheid en de planning en uitvoering van het onderhoud. Daarnaast kan een bouwkundige jou informeren over de wet- en regelgeving omtrent het MJOP en de rechten en plichten van de VvE en de individuele eigenaren.

Na het opstellen van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door de bouwkundige of externe VvE beheerder, dient de vergadering van eigenaren het plan vast te stellen. Dit gebeurt met een meerderheid. 

Het inschakelen van een bouwkundige brengt wel kosten met zich mee, maar dit kan zich terugbetalen in de vorm van besparingen op lange termijn en een betere waarde van de woning. Bovendien kan een bouwkundige ervoor zorgen dat alles volgens de regels verloopt en dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.

Dus, als je niet veel ervaring hebt met het opstellen van een MJOP, of als je het liever aan een deskundige overlaat, dan kan je het beste een MJOP laten opstellen door een bouwkundige of externe VvE beheerder.

Timo de Jong uw VvE Beheerder

MJOP door OPTIMO

De taken van de VvE kunnen overweldigend zijn. Het kan zijn dat je hier geen tijd voor hebt, dat je niet genoeg kennis in huis hebt, of dat je er simpelweg niet op zit te wachten. Geen zorgen, want OPTIMO Beheer is jouw betrokken VvE samenwerkingspartner. Bij mij staat een transparante en eerlijke communicatie centraal en het woonplezier van de eigenaren voorop. Ik maak graag een keer kennis met jou om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Een MJOP opstellen, hoe werkt dat?

Een MJOP opstellen bevat grofweg de volgende stappen:

  1. Inventarisatie
  2. Overzicht
  3. Prioriteit
  4. Kosten
  5. Planning

Stap 1. Inventarisatie

Inventariseer alle gemeenschappelijke onderdelen van jouw gebouw en bepaal de technische levensduur van deze onderdelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van technische rapporten, de bouwtekeningen en een conditiemeting.

Een conditiemeting meet simpel gezegd de conditie van jouw gebouw. Alle onderdelen van het gebouw worden geïnventariseerd en beoordeeld op hun technische staat en levensduur. Is er iets verouderd, is er achterstallig onderhoud, of is alles helemaal in orde? De meting gebeurt aan de hand van de NEN 2767 norm. De inspectie wordt afgenomen door een onafhankelijk of objectief persoon, die de gebreken en risico’s rondom jouw gebouw in beeld brengt.

Stap 2. Overzicht

Maak een overzicht van alle geconstateerde gebreken en de geschatte herstelkosten. Deze stap kan gedurende het proces worden herhaald. Neem de tijd en zet alles op een rijtje, zodat je het overzicht niet kwijtraakt.

Stap 3. Prioriteit

Bepaal de prioriteit van het onderhoud. Hierbij kan er rekening worden gehouden met de veiligheid, de gezondheid, het comfort en de energieprestaties van jouw gebouw. De prioriteit kan men baseren op de resultaten van de conditiemeting.

Zorg ervoor dat het MJOP voldoet aan de wet- en regelgeving en dat het ook rekening houdt met de wensen en behoeften van de individuele eigenaren. Als er bijvoorbeeld een oudere mevrouw op de bovenste verdieping woont, is het misschien verstandig om eerst de lift te herstellen en daarna pas de trappen.

Stap 4. Kosten

Bepaal de kosten van het onderhoud en maak een schatting van de benodigde financiële middelen voor de komende jaren. De kosten van het onderhoud worden gedekt door de bewoners; in een appartementencomplex betaalt elke huiseigenaar een maandelijks bedrag aan de VvE. Een deel van dit bedrag gaat naar de onderhouds- en herstelwerkzaamheden van het complex.

In het MJOP wordt een financiële planning opgenomen waarin staat hoeveel geld er jaarlijks gereserveerd moet worden voor het uitvoeren van het onderhoud. Houd bij het maken van de financiële planning rekening met eventuele subsidies, belastingvoordelen of financieringsmogelijkheden om de kosten te drukken. Bij een MJOP moet ook een spaarplan zitten, wat verwerkt moet zijn in de begroting. Daar komen vervolgens de maandelijkse bijdragen uit.

Sinds 2018 is een VvE wettelijk verplicht om jaarlijks voldoende financiële reserves op te bouwen om zowel gepland onderhoud als onvoorzien onderhoud te kunnen bekostigen. Dit reserve heet het VvE reservefonds.Wil je meer weten over het reservefonds? Ik leg het je uit in deze blog!

Stap 5. Planning

Stel een planning op voor het onderhoud. Hierbij moet rekening worden gehouden met de technische levensduur van de onderdelen, de prioriteit van het onderhoud en de beschikbare financiële middelen.

Als je een voorbeeld wilt zien van een MJOP, kan je één van mijn andere blogs bekijken. Ik wil graag een voorbeeld zien!

Een MJOP-adviseur kan jou helpen bij het opstellen van het MJOP en kan je adviseren over de technische aspecten, de financiële haalbaarheid en de planning en uitvoering van het onderhoud.

Je gaat een MJOP opstellen. Waar moet je als bewoner op letten?

Als appartementseigenaar en lid van een VvE heb je een belangrijke rol bij het opstellen van een MJOP. Hieronder beschrijft ik enkele zaken waar je als bewoner op kan letten.

Inspraak en betrokkenheid

Als lid van een VvE heb je recht op inspraak in, en betrokkenheid bij, opstellen van het MJOP. Het is belangrijk dat de persoon of personen die het MJOP opstellen regelmatig communiceren met de bewoners en eventuele vragen beantwoorden. Stem jullie doelen en verwachtingen op elkaar af om misverstanden te voorkomen. Zorg ervoor dat jij en de andere bewoners op de hoogte blijven van de voortgang en van eventuele wijzigingen in het plan. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig overlegmomenten af te spreken met de verschillende partijen die betrokken zijn bij het proces, om zo voldoende informatie te kunnen krijgen en feedback te kunnen geven. Door inspraak te leveren en betrokken te blijven zorg je ervoor dat het plan niet alleen bij het gebouw past, maar ook bij jouw persoonlijke wensen en eisen én die van de andere bewoners.

MJOP opstellen kosten

deze Een MJOP opstellen brengt kosten met zich mee. Het is belangrijk dat de VvE beheerder kosten op een transparante manier communiceert naar de bewoners. Daarnaast moeten de bewoners op de hoogte worden gehouden van de hoeveelheid bijdrage die ze moeten leveren aan het MJOP. Het is altijd verstandig om offertes aan te vragen bij verschillende onderhoudsbedrijven om een nauwkeurigere schatting van de kosten te krijgen. Ook kan je offertes aanvragen bij verschillende VvE beheerders, zodat je een schatting krijgt van wat het kost om een MJOP te laten opstellen. Als je meer wil weten over de kosten van een MJOP, of bij mij een offerte aan wil vragen, neem dan contact op! Ik maak graag een keer kennis met je.

Een duurzaam MJOP

Bij het opstellen van een MJOP kan er ook rekening worden gehouden met duurzaamheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er gekeken kan worden naar de mogelijkheden voor energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud. Dit kan niet alleen leiden tot een lagere energierekening, wat fijn is voor jou, maar ook kan het bijdragen aan een beter milieu. Bovendien kunnen duurzame opties, zoals een groen dak, op natuurlijke wijze hittestress bestrijden en wateroverlast voorkomen. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving.

Uitvoering en veiligheid

Een MJOP opstellen is één ding, maar het uitvoeren van het plan is minstens zo belangrijk. De persoon of personen die gaan over de uitvoerig van het MJOP, moeten duidelijk communiceren over de planning en de uitvoering van het onderhoud. Door open met elkaar te communiceren kunnen misverstanden worden voorkomen en verwachtingen worden gemanaged. Onderhoud bevorderd de staat van jouw gebouw op de lange termijn, maar op de korte termijn kan het zorgen voor overlast en onveilige situaties. Er moeten o.a. maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bewoners gewond raken tijdens het onderhoud. In andere woorden; de uitvoering van het plan moet goed verlopen.

Samenwerking

Het opstellen en uitvoeren van een MJOP vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen, zoals de bouwkundige, de VvE-beheerder, bewoners en externe deskundigen zoals aannemers of bouwkundigen. Een goede samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat het MJOP wordt opgesteld en uitgevoerd op een manier die past bij de behoeften van alle betrokken partijen. Een goede samenwerking biedt jou de kans tot inspraak in het proces, communiceert open over de kosten die het plan met zich meebrengt, houd je op de hoogte van de planning en uitvoering van het onderhoud en zorgt ten alle tijden voor een veilige situatie. Ik raad je aan om te zoeken naar een expert die bij jou past, en rekening houdt met al deze zaken.

VvE uitbesteden bij OPTIMO Beheer

Wil je jouw VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die met je meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres. Ik zorg en ontzorg je op alle gebieden binnen VvE, en sta altijd voor jou klaar.

Ik maak graag een keer kennis!

Veelgestelde vragen VvE

Om alles overzichtelijk te maken hebben we onze meest gestelde vragen hieronder beantwoordt.

Het opstellen van een MJOP kun je in principe zelfstandig doen, maar het kan complex zijn en veel tijd en kennis vergen. Het is daarom aan te raden om hierbij de hulp in te schakelen van een deskundige, bijvoorbeeld een bouwkundige of externe VvE beheerder.

Het MJOP is meestal voor 20 jaar.

Een VvE reservefonds is bedoeld om de kosten van groot onderhoud te financieren. Het behoort op een aparte bankrekening te staan en de leden van de VvE leveren allemaal een bijdrage aan het reservefonds.

Het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is van groot belang voor een VvE. Dit plan geeft inzicht in het onderhoud dat nodig is aan het gebouw op korte en lange termijn en de bijbehorende kosten. Bij het opstellen van het MJOP is het belangrijk dat alle eigenaren van de VvE worden betrokken en inspraak hebben.

Het MJOP wordt door de vergadering van eigenaren vastgesteld. Hierbij geldt dat de vaststelling met een gekwalificeerde meerderheid moet worden gedaan. Dit betekent dat er minimaal 2/3e van het totaal aantal stemmen van de VvE aanwezig moet zijn en dat er minimaal 2/3e van deze aanwezigen vóór het MJOP moet stemmen.

Het is dus belangrijk om als VvE goed voorbereid te zijn op de vergadering waarin het MJOP wordt vastgesteld. Het is aan te raden om een bouwkundige of externe VvE beheerder te betrekken bij het opstellen van het MJOP en de begroting. Zij kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van een realistische begroting.

Wanneer het MJOP met een gekwalificeerde meerderheid is vastgesteld, zijn alle eigenaren verplicht om bij te dragen aan het reservefonds. Zo kan de VvE zorgen voor een goed gevulde buffer om het benodigde onderhoud aan het gebouw uit te voeren en kunnen financiële verrassingen worden voorkomen.

Ja, bij het kopen van een appartement wordt u direct lid van een VvE. Het is niet mogelijk om dit op te zeggen. Wanneer u uw huis verkoopt, wordt de VvE via de notaris stopgezet.

De kosten van de VvE worden vaak jaarlijks begroot door de VvE beheerder. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Hoe meer voorzieningen, hoe vaker er onderhoud nodig is en hoe groter de kans op hogere kosten.

Nee, huurders hebben geen beslissingsbevoegdheid.

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is niet alleen belangrijk voor grote VvE’s, maar ook voor kleine VvE’s. Het opstellen van een MJOP kan namelijk helpen om het onderhoud van het gebouw goed te plannen en onverwachte kosten te voorkomen. Bovendien kan een MJOP helpen om de levensduur van het gebouw te verlengen en de waarde ervan te behouden. Als jouw VvE klein is en je geen ervaring hebt met het opstellen van een MJOP, dan kan het verstandig zijn om hierbij hulp te vragen van een professionele VvE-beheerder. Zij kunnen je helpen om een gedegen MJOP op te stellen dat past bij de specifieke behoeften van jouw kleine VvE.

Een betrokken VvE Beheerder?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Meer weten? Lees ook eens onze andere blogs

Kosten van VvE Beheer

Kosten van VvE beheer

Wat kost het uitbesteden van het VvE beheer? Het is een veel gestelde vraag. Het antwoord is echter niet eenduidig. Een VvE heeft veel verschillende kosten, en de kosten van het beheer zijn afhankelijk van

Lees verder »
VvE Verduurzamen, Verduurzamen binnen de VvE. Blog

VvE verduurzamen

Verduurzaming, een steeds belangrijker onderwerp. Toch lopen veel VvE’s hierop achter. Daarom dan ook de vraag, de VvE verduurzamen, hoe doe je dat? Wij leggen het uit!

Lees verder »