VvE Laadpalen

Timo de Jong | 7 jun, 2024

Wil je het VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres.

VvE Laadpalen blog OPTIMO Beheer

VvE Laadpalen

De opkomst van elektrische voertuigen heeft geleid tot een toenemende vraag naar laadinfrastructuur, ook binnen VvE’s. Hoewel het installeren van laadpalen in VvE complexen veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen die overwonnen moeten worden. In deze blog bespreek ik de belangrijkste voordelen, nadelen en overwegingen voor VvE’s die laadpalen willen installeren.

Voor- en nadelen van VvE laadpalen

Het plaatsen van laadpalen in een VvE-complex brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Hieronder bepreek ik verschillende voor- en nadelen.

Voordelen

Toekomstbestendigheid
Het plaatsen van laadpalen bereid de VvE voor op de toekomst. Met de toenemende populariteit van elektrische voertuigen wordt het steeds belangrijker om voorbereid te zijn op de groeiende vraag naar laadmogelijkheden. Daarnaast stimuleert het installeren van VvE laadpalen elektrisch rijden. Het stimuleren van elektrisch rijden helpt de CO2-uitstoot te verminderen, wat bijdraagt aan milieudoelstellingen en duurzaamheid. Vandaag de dag is het belangrijk voor een VvE om te verduurzamen. Het proces van verduurzaming kan als omvangrijk en uitdagend worden ervaren. Het is raadzaam om een beheerder in te schakelen. Heb je plannen om jouw Vereniging van Eigenaars te verduurzamen en kun je daarbij wat ondersteuning gebruiken?  Aarzel dan niet en neem contact op. Als je meer wilt weten over hoe jouw VvE kan verduurzamen, lees dan deze blog.

Verhoogde Vastgoedwaarde
Woningen met laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen zijn aantrekkelijker voor potentiële kopers en huurders. VvE’s met laadpalen kunnen daarom een concurrentievoordeel hebben in de vastgoedmarkt, vooral in stedelijke gebieden waar laadmogelijkheden schaars zijn.

Gemak
VvE laadpalen zijn gemakkelijk. Bewoners kunnen hun voertuigen opladen op hun eigen parkeerplaats, zonder afhankelijk te zijn van openbare laadpunten. Bovendien zorgen laadpalen voor tijdsefficiëntie; het opladen van een voertuig thuis is vaak handiger en tijdsefficiënter dan elders te moeten laden.

Kostenbesparing
Het installeren van laadpalen voor een VvE kan op de langere termijn kostenbesparend zijn. Ten eerste zijn er lagere brandstofkosten. Elektriciteit is doorgaans goedkoper dan benzine of diesel, wat op de lange termijn leidt tot besparingen voor de eigenaren van elektrische voertuigen. Ten tweede kunnen de eigenaren besparen op onderhoud. Elektrische voertuigen hebben minder bewegende onderdelen dan verbrandingsmotoren, wat resulteert in lagere onderhoudskosten.

Nadelen van het Plaatsen van Laadpalen

Helaas zijn ook nadelen aan het plaatsen van laadpalen.

Hoge aanvangskosten
Ten eerste zijn er hoge installatiekosten. De kosten voor de aanschaf en installatie van laadpalen kunnen aanzienlijk zijn, vooral als er aanpassingen aan de elektrische infrastructuur nodig zijn. In sommige gevallen is het nodig om de elektrische capaciteit van het gebouw te vergroten. Er kunnen extra kosten ontstaan door de noodzaak van brandveiligheidsvoorzieningen zoals brandblussers, detectiesystemen en verbeterde ventilatie in een garage. De laadpalen vereisen regelmatig onderhoud en monitoring, wat tevens een extra kostenpost is voor de VvE.

Besluitvorming
Een ander nadeel aan het plaatsen van laadpalen als een VvE is, helaas, het besluitvormingsproces. Binnen een VvE moeten beslissingen vaak door de meerderheid van de leden worden goedgekeurd tijdens de ALV wat een tijdrovend en soms moeilijk proces kan zijn. Het beheren van gemeenschappelijke laadpalen vereist duidelijke afspraken over gebruik, kostenverdeling en toegang.

Juridische overwegingen
En dan zijn de juridische overwegingen. Het aanpassen van het huishoudelijk reglement of het opstellen van nieuwe regels kan juridisch complex zijn. Het plaatsen van laadpalen is niet verplicht voor VvE’s. Bij het renoveren van een woongebouw en bij nieuwbouw is het wel verplicht om VvE laadpalen te plaatsen. Per tien parkeerplaatsen moet er minimaal één parkeerplaats zijn met een laadpaal. Dat geldt voor parkeerplaatsen buiten het gebouw en voor de eventuele parkeergarage.

Om een laadpaal te plaatsen op eigen terrein heb je soms een vergunning nodig. Als je de VvE een monumentaal pand bezit of te maken heeft met beschermde stads- of dorpsgezichten, is het mogelijk dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De VvE moet duidelijk regelen wie aansprakelijk is voor eventuele schade of ongevallen die verband houden met de laadpalen. De OAE (Onderlinge Aansprakelijkheid Eigenaren) bepaalt dat alle eigenaren aansprakelijk zijn voor schade aan het gemeenschappelijk eigen. Dit is ongeacht wie of wat de schade heeft veroorzaakt.

Er zitten dus een hoop haken en ogen aan het plaatsen van laadpalen. Gelukkig kan je hulp inroepen. Als VvE beheerder kan ik ondersteuning bieden bij het besluitvormingsproces. Ik ben op de hoogte van juridische zaken rondom de VvE en heb ervaring met het regelen van vergunningen.

Brandveiligheidsrisico’s
Laadpalen komen met brandveiligheidsrisico’s. Vooral in garages kunnen laadpalen gevaarlijk zijn. Hoewel laadpalen over het algemeen veilig zijn, kunnen fouten in installatie of defecte apparatuur brandgevaar opleveren. Dit is extra gevaarlijk in een garage om een paar reden:

 • Gesloten ruimtes: Garages zijn vaak afgesloten ruimten waar brand zich snel kan verspreiden en moeilijk te bestrijden is.
 • Beperkte ventilatie: In een garage kan de ventilatie beperkt zijn, wat het risico op ophoping van schadelijke gassen verhoogt.
 • Toegangsproblemen: Brandweer en hulpdiensten kunnen moeite hebben om snel en effectief te reageren in ondergrondse of moeilijk toegankelijke garages.

Technische beperkingen
Een groot nadeel voor het plaatsen van laadpalen is de beperkte elektrische capaciteit. Sommige oudere gebouwen hebben mogelijk niet de elektrische capaciteit om meerdere laadpalen te ondersteunen zonder significante upgrades. Dit geldt niet alleen voor gebouwen, het geldt ook voor steden. Het kan zijn dat er in jouw stad of buurt te weinig capaciteit op het stroomnet is om al die extra elektrische voertuigen op te laden. Daarnaast kan ruimte een probleem zijn. In sommige complexen is er mogelijk beperkte ruimte voor het installeren van laadpalen, vooral als alle parkeerplaatsen reeds in gebruik zijn.

VvE Laadpalen

VvE beheer door OPTIMO

Ik hecht veel belang aan duurzaamheid. Een VvE verduurzamen is een uitdagend maar lonend proces. Het leidt niet alleen tot kostenbesparingen voor de eigenaren, maar ook tot een positieve impact op het milieu.

Het is mijn missie om jouw VvE écht te ontlasten van de vele verantwoordelijkheden die bij het VvE beheer komen kijken. Denk daarbij aan de maandelijkse ledenbijdrage, jaarrekeningen, technisch beheer, en alle wettelijke eisen vanuit het geldende modelreglement. Ik ben een aanspreekpunt voor de eigenaren, en van mening dat een goede beheerder de VvE echt moet leren kennen. Bijvoorbeeld door langs te rijden als ik in de buurt ben en even een rondje door het complex te lopen. Maar natuurlijk ook door alle actiepunten die zijn afgesproken in de vergadering op te volgen. Door op tijd de notulen te delen, duidelijke informatie voor de aannemers en leveranciers te verschaffen en door zo nu en dan en het werk dat geleverd is te controleren.

Wie plaatst de VvE laadpalen?

Los van de wetten, regelgevingen en techniek achter het plaatsten van laadpalen, is het belangrijk om na te denken over wie de laadpalen van de VvE plaatst. En dan doel ik niet op de aannemer. Een VvE kan laadpalen gezamenlijk plaatsten, maar je kunt het ook individueel regelen.

Gezamenlijk met de VvE laadpalen regelen

De Vergadering van Eigenaars kan ervoor kiezen om een gemeenschappelijke oplaadinstallatie te realiseren. Dit kan op verschillende manieren:

 • De Vergadering van Eigenaars kan besluiten om een gemeenschappelijke installatie en bekabeling aan te leggen bij de parkeerplaatsen van de VvE. Hierop kan elke eigenaar, met toestemming van de VvE, een individueel oplaadpunt aansluiten.
 • Enkele parkeerplaatsen kunnen worden uitgerust met intelligente oplaadpunten. Intelligente oplaadpunten registreren het elektriciteitsverbruik en de gebruiker van de paal met een pasje.
 

Het installeren van gemeenschappelijke laadpalen vereist een besluit van de VvE. Dit kan meestal alleen met een meerderheid van stemmen worden goedgekeurd tijdens een Algemene Ledenvergadering.

De kosten voor de installatie van gemeenschappelijke VvE laadpalen kunnen worden verdeeld over alle leden van de VvE. Dit kan via een eenmalige bijdrage of een verhoging van de maandelijkse bijdrage. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over wie de laadpalen mag gebruiken en hoe de kosten voor het opladen worden verrekend. Dit kan bijvoorbeeld via een reserveringssysteem en het bijhouden van verbruikskosten. Als je meer uitleg of ondersteuning wilt bij het uitzoeken van de kosten, neem dan contact op.

Individueel een laadpaal regelen

Wanneer je een laadpaal op je eigen parkeerplaats wilt installeren, heb je toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Dit komt omdat de installatie invloed kan hebben op de gemeenschappelijke infrastructuur en de brandveiligheid van het vastgoed. De VvE kan aanvullende eisen stellen om de brandveiligheid te waarborgen, zoals het installeren van extra branddetectie- en blusmiddelen.

De VvE kan specifieke voorwaarden stellen aan de plaatsing.

Als het VvE Modelreglement 2017 (artikel 28.3) van toepassing is, kun je volstaan met een melding dat je een laadpaal installeert. Het VvE Modelreglement 2017 (artikel 28.3) stelt dat een eigenaar die gerechtigd is tot een Appartementsrecht dat bestemd is dan wel mede bestemd is voor de stalling van een motorrijtuig is bevoegd om, zonder toestemming van de Vergadering, voor eigen rekening en risico een oplaadpunt voor een elektrisch aangedreven motorrijtuig te doen aanbrengen. Dit betekent dat de eigenaar van een appartement met een parkeerplaats zonder toestemming van de VvE, op eigen kosten en op eigen risico, een oplaadpunt mag installeren.

De laadpaal moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden van de VvE:

 • Een erkende installateur moet het oplaadpunt installeren.
 • Je moet achteraf een certificaat of garantiedocument kunnen opleveren.
 • De opstalverzekeraar moet toestemming geven voor de installatie.
 

De kosten voor de installatie en voor het gebruik van de laadpaal zijn van de individuele eigenaar. Deze kosten omvatten de aanschaf van de laadpaal, de installatiekosten en eventuele aanpassingen aan de elektrische infrastructuur.

 

Een goede VvE beheerder is transparant in zijn communicatie, levert maatwerk en heeft de nodige kennis 

Hoe plaatst een VvE laadpalen?

Naast de vragen ‘waarom’ en ‘wie’, kan ik mij voorstellen dat je ook graag wilt weten hoe een VvE laadpalen kan plaatsen. Wat zijn de praktische stappen die je moet overwegen? En wie kan jou hierbij helpen?

Om de installatie van laadpalen binnen een VvE soepel te laten verlopen, kan je de volgende stappen volgen:

 1. Algemene Ledevergadering
 2. Onderzoek
 3. Installatie

1. Algemene Ledenvergadering

Een of meer bewoners moet het initiatief nemen en het onderwerp ter sprake brengen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het is handig om een informatiesessie over laadpalen voor de bewoners te organiseren. Plan een stemming tijdens een ALV en zorg ervoor dat alle bewoners hun stem kunnen uitbrengen. Bespreek en stem over de financieringsopties, inclusief eenmalige bijdragen, verhoging van de servicekosten of het aanvragen van subsidies.

 

2. Onderzoek

Laat een professioneel adviesbureau een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de technische en financiële aspecten in kaart te brengen. Met een beetje onderzoek kan je een betrouwbare leverancier kiezen. Vraag bijvoorbeeld verschillende offertes aan om de juiste leverancier voor jou te vinden. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door gecertificeerde professionals. Stel ook een plan op voor het onderhoud en beheer van de laadpalen om ervoor te zorgen dat ze in goede staat blijven en veilig te gebruiken zijn.

3. Installeren

Dan is het tijd om de laadpaal daadwerkelijk te installeren. De installateur voegt een nieuwe groep toe in de meterkast en trekt een kabel van de meterkast naar de locatie van het laadstation. Er wordt een gleuf gegraven om de kabel in te leggen. Als de kabel onder bestrating moet, wordt deze na het leggen weer netjes teruggeplaatst. De installateur plaatst de laadpaal op de gewenste locatie. Dit kan door een kuil te graven voor een paal of door gaten te boren als de lader aan de muur komt.

VvE uitbesteden bij OPTIMO Beheer

Wil je jouw VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die met je meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres. Ik zorg en ontzorg je op alle gebieden binnen VvE, en sta altijd voor jou klaar.

Ik maak graag een keer kennis!

Veelgestelde vragen VvE

Om alles overzichtelijk te maken hebben we onze meest gestelde vragen hieronder beantwoordt.

Ja, bij het kopen van een appartement wordt u direct lid van een VvE. Het is niet mogelijk om dit op te zeggen. Wanneer u uw huis verkoopt, wordt de VvE via de notaris stopgezet.

De kosten van de VvE worden vaak jaarlijks begroot door de VvE beheerder. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Hoe meer voorzieningen, hoe vaker er onderhoud nodig is en hoe groter de kans op hogere kosten.

Nee, huurders hebben geen beslissingsbevoegdheid.

VvE beheer houdt zich voornamelijk bezig met administratieve en financiële zaken, terwijl het VvE bestuur in gesprek gaat met de eigenaren en de vergaderingen organiseert. Als bestuur ben je uiteindelijk verantwoordelijk. Je kan uiteraard een hoop uitbesteden aan de VvE beheerder.

Een betrokken VvE Beheerder?​

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Meer weten? Lees ook eens onze andere blogs

Kosten van VvE Beheer

Kosten van VvE beheer

Wat kost het uitbesteden van het VvE beheer? Het is een veel gestelde vraag. Het antwoord is echter niet eenduidig. Een VvE heeft veel verschillende kosten, en de kosten van het beheer zijn afhankelijk van

Lees verder »
VvE Verduurzamen, Verduurzamen binnen de VvE. Blog

VvE verduurzamen

Verduurzaming, een steeds belangrijker onderwerp. Toch lopen veel VvE’s hierop achter. Daarom dan ook de vraag, de VvE verduurzamen, hoe doe je dat? Wij leggen het uit!

Lees verder »