VvE verzekeringen

Timo de Jong | 14 Aug, 2023

Wil je het VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres.

VvE Verzekeringen, Hoe zit dat eigenlijk? Alles wat je moet weten

VvE verzekeringen.
Hoe zit dat?

In een eerdere blog heb ik uitgelegd dat een VvE onder andere verplicht is om een aantal verzekeringen af te sluiten. Als VvE beheerder mag ik niet adviseren en bemiddelen in verzekeringen, omdat ik daar niet de juiste certificeringen voor heb. Omdat ik jou als VvE lid écht wil ontlasten, ben in een samenwerking aangegaan met een assurantiekantoor, dat hier wel de juiste mensen voor in dienst heeft. Maar hoe zit dat precies? Hoe weet je welke VvE verzekeringen nodig zijn, en wat zijn de risico’s als je géén VvE verzekeringen hebt? Die vragen ga ik beantwoorden in deze blog.

Wat zijn VvE verzekeringen?

Een verzekering is een contractuele overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij (verzekeraar) en een verzekeringsnemer (verzekerde). De verzekeringsmaatschappij verbindt zich aan de verzekerde, in dit geval de VvE, om de VvE financiële bescherming te bieden tegen specifieke risico’s of gebeurtenissen in ruil voor een periodieke premiebetaling.

Het doel van een verzekering is om de verzekerde te beschermen tegen onverwachte financiële verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld schade, diefstal, aansprakelijkheid of ongevallen. Dus, als jouw VvE verzekerd is voor brandschade, en er in jouw appartementencomplex vervolgens een brand uitbreekt, dan is deze gebeurtenis ‘gedekt’ door de verzekering. Je kan dan een claim indienen bij de verzekeraar om financiële compensatie te ontvangen volgens de voorwaarden van het verzekeringscontract.

Een VvE verzekering is een speciale verzekering die wordt afgesloten door de Vereniging van Eigenaars, voor een appartementencomplex of een ander gemeenschappelijk gebouw. Het is bedoeld om de gemeenschappelijke belangen en eigendommen van de VvE, en de individuele appartementseigenaren, te beschermen.

Zijn VvE verzekeringen verplicht?

Ja. Je bent als VvE verplicht om een verzekering te hebben. De wet stelt dat de VvE verplicht is om een opstalverzekering af te sluiten voor het gehele gebouw, en dat een VvE een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben. Er zijn dus twee verplichte VvE verzekeringen. Alle andere VvE verzekeringen zijn optioneel, maar daardoor niet minder belangrijk.

Het is goed om te onthouden dat de VvE verzekering de gemeenschappelijke delen van het gebouw dekt, maar meestal niet de individuele appartementen zelf. Appartementseigenaren kunnen het beste een aparte inboedelverzekering afsluiten om hun persoonlijke bezittingen te beschermen.

De specifieke dekking en voorwaarden van VvE verzekeringen kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij die, en het verzekeringspakket dat, de VvE heeft gekozen.

Hoe weet ik welke VvE verzekeringen ik het beste kan aanschaffen?

Dat is een goede vraag, en het antwoord verschilt per VvE en per wensen van de appartementseigenaren. Het bepalen van de juiste verzekeringen voor jouw VvE kan soms complex zijn, maar er zijn enkele stappen die je kunt volgen om de benodigde VvE verzekeringen te identificeren. Hier zijn enkele tips om je te helpen:

 1. Informeer bij een professioneel verzekeraar
 2. Raadpleeg de splitsingsakte en het splitsingsreglement
 3. Stel de herbouwwaarde vast
 4. Identificeer de gemeenschappelijke delen van het complex
 5. Beoordeel de risico’s
 6. Vergelijk verschillende premies
 7. Bespreek het tijdens de Algemene Ledenvergadering
Timo de Jong uw VvE Beheerder

VvE verzekeringen en OPTIMO

Wil jij hulp bij het afsluiten van VvE verzekeringen? Dan kom ik graag een keertje kennismaken. Ik werk samen met een gespecialiseerd verzekeringskantoor, die ondersteunen bij het afsluiten van de juiste verzekeringen. Omdat ik zelf niet mag adviseren over verzekeringen, besteed ik dit uit bij een assurantiekantoor met de juiste certificeringen. Zij adviseren mij over de beste verzekeringen. Zo zorg ik ervoor dat je altijd de juiste steun hebt voor het beheren van jouw VvE. Het is mijn missie om jouw VvE echt te ontlasten van de vele verantwoordelijkheden die bij VvE beheer komen kijken. Denk daarbij aan de VvE verzekeringen, maandelijkse leden bijdrage, jaarrekening, begrotingen, en alle wettelijke eisen vanuit de verschillende modelregelementen. Ik ben een aanspreekpunt voor de eigenaren.

 

1. Informeer bij een professioneel verzekeraar

Neem contact op met een VvE beheerder: Wanneer je als VvE een verzekering wil afsluiten, laat je dit meestal regelen door de VvE beheerder. De VvE beheerder geeft diens assurantiepartner opdracht om de markt op te gaan en om offerte op te vragen bij verschillende verzekeraars. Aan de hand van deze offertes adviseren zij de VvE zelf, en de VvE beheerder, over de verzekering. De VvE beheerder gaat dan in gesprek met de eigenaren op een Algemene Ledenvergadering, om gezamenlijk een besluit te nemen over met welke verzekeraar zij in zee gaan, en over welke additionele verzekeringen zij willen afsluiten.

2. Raadpleeg de splitsingsakte

Raadpleeg de splitsingsakte en het splitsingsreglement: De splitsingsakte en het splitsingsreglement bevatten vaak specifieke bepalingen over welke verzekeringen verplicht zijn voor de VvE. Het kan zijn dat sommige verzekeringen al in deze documenten zijn vastgelegd, zoals de verplichte opstalverzekering. Controleer dus eerst deze documenten.

3. Stel de herbouwwaarde vast

Stel de herbouwwaarde vast: De herbouwwaarde van jouw complex slaat op het bedrag dat nodig is om het complex in dezelfde staat en op dezelfde plek te herbouwen. Het bedrag waarvoor jouw complex verzekerd moet worden, wordt vastgesteld aan de hand van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde stel je vast door middel van een taxatie door een opgeleide taxateur. Het is een belangrijk gegeven voor het berekenen van de opstalverzekering. Ook de premie wordt op basis van de herbouwwaarde bepaald.

4. Identificeer de gemeenschappelijke delen van het complex

Identificeer de gemeenschappelijke delen van het complex: Maak een lijst van alle gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de gevel, het dak, de fundering, trappenhuizen, liften en gemeenschappelijke ruimtes. Misschien deel je een lobby met de andere eigenaren. Deze delen moeten in de opstalverzekering worden opgenomen.

5. Beoordeel de risico's

Beoordeel de risico’s: Identificeer de mogelijke risico’s waaraan het gebouw en de VvE blootgesteld kunnen worden. Denk aan risico’s zoals brand, stormschade, inbraak, waterschade en aansprakelijkheid voor derden. Op basis van deze risico’s kun je de juiste verzekeringen overwegen.

6. Vergelijk verschillende premies

Vergelijk verschillende premies: Bij het kiezen van de juiste verzekeringen is het ook van belang dat je de verschillende premies en polisvoorwaarden vergelijkt. Verzekeringen zijn niet goedkoop, zeker niet voor een VvE met een groot aantal appartementen. Om ervoor te zorgen dat jouw verzekering aansluit op jouw VvE, binnen jouw budget past, aan jouw verzekeringsbehoeften voldoet en jouw risico’s dekt, is het verstandig om verschillende offertes te vergelijken op kosten, en dekking. Houd hierbij ook rekening met de eventuele eigen risico’s.

7. Bespreek het tijdens de Algemene Ledenvergadering

Bespreek het tijdens de Algemene Ledenvergadering: Zodra je een idee hebt van welke verzekeringen er nodig zijn voor jouw VvE, is het een goed idee om deze VvE verzekeringen te bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Stem met de andere eigenaren af welke verzekeringen er worden afgesloten en zorg ervoor dat alle leden op de hoogte zijn van de verzekeringen, en ermee akkoord gaan. Wil je meer weten over wat er allemaal wordt besproken tijdens de ALV? Je leest het in deze blog

Bij het kiezen van de juiste verzekeringen is het ook van belang dat je de verschillende premies en polisvoorwaarden vergelijkt.

Welke verzekeringen en het herzien van verzekeringen

Het is belangrijk om regelmatig de VvE verzekeringen te herzien, vooral als er wijzigingen zijn in het gebouw of de behoeften van de VvE. Verzekeringen moeten worden aangepast aan eventuele veranderingen om ervoor te zorgen dat de VvE en haar leden voldoende gedekt zijn tegen de risico’s waarmee ze worden geconfronteerd. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat jouw VvE besluit om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het appartementencomplex. Moeten deze panelen worden verzekerd? Waarom wel of niet? En onder welke verzekering zouden de panelen dan moeten vallen? Maak dit bespreekbaar!

Deze stappen kunnen je helpen om de juiste VvE verzekeringen te kiezen. Er zijn echter, naast de verplichte VvE verzekeringen, een aantal verzekering die voor elke VvE handig zijn. Ik ligt ze hieronder toe:

 1. Opstalverzekering (verplicht)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht)
 3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 4. Rechtsbijstandsverzekering
 5. Glasverzekering
 6. Ongevallenverzekering
 7. Milieuschade verzekering

1. Opstalverzekering

Dit is een verzekering voor het gebouw zelf, inclusief de gemeenschappelijke ruimtes. Bij ‘gemeenschappelijke ruimtes’ kan je denken aan het dak, de gevel, trappenhuizen en de lift. De verzekering biedt dekking tegen schade door brand, storm, waterlekkage en andere risico’s die het gebouw kunnen treffen.

2. Aansprakelijkheidsverzekering

Dit is een verzekering die de VvE beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims als gevolg van letsel of schade aan derden, die zich voordoet binnen het complex. Het kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als iemand valt in de gemeenschappelijke gangen of als er schade wordt veroorzaakt door een defecte lift. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt die schade.

3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor de bestuurders van de VvE tegen claims die voortvloeien uit hun bestuurlijke activiteiten. De VvE bestuurders worden beschermd tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor de beslissingen die zij in hun functie nemen. Denk hierbij aan nalatigheid of onrechtmatige besluitvorming. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan helpen bij het dekken van juridische kosten als er een claim wordt ingediend tegen een bestuurslid. Deze verzekering verschilt van een normale aansprakelijkheidsverzekering, doordat hij specifiek het bestuur of de bestuurders beschermt.

4. Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering biedt juridische ondersteuning en dekt de kosten van juridische procedures die verband houden met het VvE-beheer, geschillen met aannemers, buren of andere partijen.

5. Glasverzekering

Deze verzekering dekt het herstel van glasschade aan gemeenschappelijke ruimtes, zoals ramen en deuren.

6. Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die de leden van de VvE en hun gezinsleden dekt wanneer één van hen blijvende invaliditeit oploopt, of komt te overlijden als gevolg van een ongeval. Stel dat je van de trap valt, en daardoor in een rolstoel terecht komt. Dit is natuurlijk geen situatie die je graag in overweging wilt nemen, maar het is wel een mogelijkheid. Dit soort ongelukken kunnen gebeuren, en het is goed om ervoor te zijn verzekerd.

Een ongevallenverzekering is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering. Een ongevallenverzekering dekt alleen de verzekerde personen in geval van een ongeval, terwijl een aansprakelijkheidsverzekering de VvE en haar leden beschermt.

7. Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering is een verzekering die de VvE beschermt tegen de financiële gevolgen van milieuschade. Bij ‘milieuschade’ kan je denken aan schade ten gevolge van bijvoorbeeld lekkende brandstoftanks. Dit is vooral van toepassing van appartementencomplexen met oudere systemen of apparatuur. Het gebruik van oudere apparatuur verhoogt namelijk het risico op milieuschade, wat kan leiden tot aanzienlijke opruimingskosten en aansprakelijkheidskosten voor de VvE.

Wat zijn de risico’s van geen VvE verzekeringen hebben?

Het niet hebben van de juiste VvE verzekeringen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, zowel voor de VvE zelf als voor de individuele appartementseigenaren.

Eén van de meest voor de hand liggende risico’s van een niet-verzekerde VvE is dat de VvE (leden) worden blootgesteld aan hoge financiële kosten. Bij een calamiteit zoals brand, stormschade of waterschade, kunnen de herstelkosten aanzienlijk zijn. Zonder een opstalverzekering kunnen deze kosten volledig op de VvE en haar leden vallen. Dit kan leiden tot financiële problemen en mogelijk zelfs tot faillissement van de VvE.

Ten tweede is er een aansprakelijkheidsrisico. Als de VvE géén aansprakelijkheidsverzekering heeft, en er doet zich een situatie voor waarbij schade wordt veroorzaakt aan derden als gevolg van nalatigheid van de VvE, kan de VvE persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dit betekent dat de VvE leden verantwoordelijk worden gehouden voor de schade. Je bent dan ook verantwoordelijk voor het dekken van de schadeclaims.

Ten derde zijn er juridische risico’s. Het ontbreken van een rechtsbijstandsverzekering kan betekenen dat de VvE en haar leden geen juridische ondersteuning hebben in geval van geschillen of juridische procedures met bijvoorbeeld aannemers, leveranciers of andere partijen. Juridische kosten kunnen snel oplopen en een grote financiële last vormen.

Ook kan het gebrek aan VvE verzekeringen leiden tot onzekerheid voor individuele leden. De individuele appartementseigenaren zijn namelijk blootgesteld aan risico’s als de VvE niet goed verzekerd is. Een niet-verzekerde VvE kan leiden tot onzekerheid over de financiële stabiliteit van het gebouw en over de mogelijke impact op de waarde van hun appartementen. Dit kan het vertrouwen van de VvE leden in het bestuur en beheer van de VvE schaden.

Hoe kan ik die VvE verzekeringen afsluiten en onderhouden?

Nu weet je welke VvE verzekeringen je zou moeten hebben, en waarom. Maar hoe sluit je een verzekering af, en hoe onderhoud je deze? Hier zijn enkele stappen om het proces soepel te laten verlopen:

 1. Vergelijk verschillende verzekeraars
 2. Algemene ledenvergadering
 3. Jaarlijkse herziening
 4. Hertaxatie
 5. Bewaar documentatie
 6. Neem contact op met jouw VvE beheerder
 1. Vergelijk verschillende verzekeraars: Neem contact op met verschillende verzekeringsmaatschappijen en vraag offertes aan voor de benodigde verzekeringen. Vergelijk niet alleen op prijs, maar ook op dekking en voorwaarden.
 2. Algemene ledenvergadering (ALV): Het is belangrijk om de verzekeringen en de bijbehorende kosten te bespreken tijdens de ALV. Stem over de keuze van verzekeringen en zorg ervoor dat alle leden op de hoogte zijn en ermee akkoord gaan.
 3. Jaarlijkse herziening: Verzekeringen en verzekeringsbehoeften kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het is raadzaam om jaarlijks de verzekeringen te herzien en te controleren of ze nog steeds voldoen aan de behoeften van de VvE.
 4. Hertaxatie: Taxatie is een proces waarbij een expert de waarde van een gebouw bepaalt. Dit gebeurt ook voor het appartementencomplex van een VvE. Met een taxatiedocument is een VvE verzekerd tegen onderverzekering. Onderverzekering houdt in dat de waarde waarvoor het gebouw verzekerd is, lager is dan de werkelijke waarde van het gebouw. Hierdoor wordt er minder schadevergoeding uitgekeerd dan nodig is om de gelden schade te kunnen dekken. Om dit te voorkomen moet er om de zoveel tijd een hertaxatie plaatvinden, waarbij het gebouw opnieuw wordt getaxeerd. Hoe vaak dit gebeurt is afhankelijk van de verzekeraar. Meestal is een taxatie 10 jaar geldig. De VvE beheerder behoort de hertaxatie te bewaken, in samenwerking met een assurantiekantoor.
 5. Bewaar documentatie: Zorg ervoor dat je alle verzekeringspolissen, premiebetalingen en correspondentie goed bewaart voor het geval van schade of een verzekeringsclaim.
 6. Neem contact op met een VvE beheerder: Een VvE beheerder mag van de wet geen adviezen geven over verzekeringen. Maar, ik werk samen met een gecertificeerd assurantiekantoor. Zij kunnen adviseren over het afsluiten van de juiste verzekeringen. Wil je weten hoe deze samenwerking in elkaar steekt, en wat de andere voordelen zijn van het uitbesteden van VvE beheer? Lees dan de volgende blog of kom een keertje kennismaken!

VvE uitbesteden bij OPTIMO Beheer

Wil je jouw VvE beheer uitbesteden aan een professionele organisatie die met je meedenkt op alle fronten? Dan ben je bij OPTIMO Beheer aan het juiste adres. Ik zorg en ontzorg je op alle gebieden binnen VvE, en sta altijd voor jou klaar.

Ik maak graag een keer kennis!

Veelgestelde vragen VvE

Om alles overzichtelijk te maken hebben we onze meest gestelde vragen hieronder beantwoordt.

Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen. Bij ‘gemeenschappelijke delen’ kan je denken aan het dak of een eventuele lift. Exacte taken voor de Vereniging van Eigenaars kunnen verschillen per VvE.

Het is een VvE verlicht om een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Een VvE reservefonds is bedoeld om de kosten van groot onderhoud te financieren. Het behoort op een aparte bankrekening te staan en de leden van de VvE leveren allemaal een bijdrage aan het reservefonds.

Het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is van groot belang voor een VvE. Dit plan geeft inzicht in het onderhoud dat nodig is aan het gebouw op korte en lange termijn en de bijbehorende kosten. Bij het opstellen van het MJOP is het belangrijk dat alle eigenaren van de VvE worden betrokken en inspraak hebben.

Het MJOP wordt door de vergadering van eigenaren vastgesteld. Hierbij geldt dat de vaststelling met een gekwalificeerde meerderheid moet worden gedaan. Dit betekent dat er minimaal 2/3e van het totaal aantal stemmen van de VvE aanwezig moet zijn en dat er minimaal 2/3e van deze aanwezigen vóór het MJOP moet stemmen.

Het is dus belangrijk om als VvE goed voorbereid te zijn op de vergadering waarin het MJOP wordt vastgesteld. Het is aan te raden om een bouwkundige of externe VvE beheerder te betrekken bij het opstellen van het MJOP en de begroting. Zij kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het opstellen van een realistische begroting.

Wanneer het MJOP met een gekwalificeerde meerderheid is vastgesteld, zijn alle eigenaren verplicht om bij te dragen aan het reservefonds. Zo kan de VvE zorgen voor een goed gevulde buffer om het benodigde onderhoud aan het gebouw uit te voeren en kunnen financiële verrassingen worden voorkomen.

Ja, bij het kopen van een appartement wordt u direct lid van een VvE. Het is niet mogelijk om dit op te zeggen. Wanneer u uw huis verkoopt, wordt de VvE via de notaris stopgezet.

De kosten van de VvE worden vaak jaarlijks begroot door de VvE beheerder. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Hoe meer voorzieningen, hoe vaker er onderhoud nodig is en hoe groter de kans op hogere kosten.

Nee, huurders hebben geen beslissingsbevoegdheid.

Een betrokken VvE Beheerder?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Meer weten? Lees ook eens onze andere blogs

VvE Laadpalen blog OPTIMO Beheer

VvE Laadpalen

Elektrische auto’s en daarmee ook laadpalen worden steeds populairder. Maar hoe zit het met laadpalen als het complex een eigen parkeerplaats of een parkeergarage heeft? Dat kunnen we in deze blog uitleggen.

Lees verder »
Kosten van VvE Beheer

Kosten van VvE beheer

Wat kost het uitbesteden van het VvE beheer? Het is een veel gestelde vraag. Het antwoord is echter niet eenduidig. Een VvE heeft veel verschillende kosten, en de kosten van het beheer zijn afhankelijk van

Lees verder »